Polityka Ochrony Danych Osobowych
Esfiria-Gold sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego i aplikacji mobilnych. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?
Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem danych osobowych jest Esfiria-Gold sp. z o.o., adres siedziby: 50 – 020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74/320, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000675557, NIP 897-18-39-212, REGON 367167448, kapitał zakładowy 5.000 złotych, tel. +48 732 997 721, email esfiria.pl@gmail.com

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?
W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres rodoesfiria.pl@gmail.com

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
 realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 realizacji prawnie uzasadnionych interesów Esfiria-Gold sp. z o.o., tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Esfiria-Gold sp. z o.o., takie jak adres IP i identyfikator MAC.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Esfiria-Gold Sp. z o o. na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
W celu realizacji umowy zawartej z Esfiria-Gold sp. z o.o. dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. Esfiria-Gold Sp. z o.o. potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami.
Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki-> Zasady przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?
Dane będą przechowywane/przetwarzane:
 • jeśli dane dotyczą zawartej z Esfiria-Gold umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Skąd macie moje dane?
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Jak chronicie moje dane?
Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego i apliakcji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Polityka «Cookies»
Co to jest plik «Cookie»?
«Cookies» popularnie zwane «ciasteczkami» (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane
przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. W każdej chwili możesz
zmienić te ustawienia w przeglądarce.
Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez
stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików
znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa korzysta z plików cookie?
Pliki «cookie» używane na stronie internetowej wykorzystywane są do następujących celów :
 • ułatwiają korzystanie z serwisu internetowego,
 • pamiętają ustawienia użytkownika i indywidualne preferencje,
 • służą do prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron,
 • zawierają informacje o historii łączności użytkownika ze stroną www,
 • wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów
Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny.Nie
wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy
telefonu ani nie przechowujemy w Ciasteczkach danych osobowych. Ograniczenia stosowania plików
cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.
Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?
Korzystając z Portalu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich takich jak np.
Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących na stronach Portalu kampanie reklamowe na
zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach
internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
Więcej informacji na temat plkiów cookies można znaleść pod linkiem :
Cookies / Ciasteczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdują się na stronach internetowych twórców przeglądarek:
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Opera
https://help.opera.com/ru/Windows/12.00/pl/cookies.html